Všeobecné obchodní podmínky

Úvod

Tyto obchodní podmínky upravují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jejímž předmětem je koupě produktů buď v elektronické nebo tištěné podobě (dále jen „produkty“) či lekcí nebo konzultací realizovaných online či offline (dále jen “služby”), kterou strany uzavírají skrze webové rozhraní www.evagaidadzi.cz
Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:
Mgr. Eva Gaidadzi
IČO: 88207790
Adresa: Oborná 160, 792 01 Bruntál
Email: info@evagaidadzi.cz

Autorská práva

Kupující objednává produkty skrze automatický objednávkový systém odesláním vyplněného objednávkového elektronického formuláře či přímou objednávkou na e-mailu info@evagaidadzi.cz. Kupující odesláním objednávky skrze objednávkový systém či e-mail stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena odesláním objednávky.
Objednávka překladatelských služeb bude zaslána na info@evagaidadzi.cz. V objednávce je specifikován předmět plnění, způsob provedení, termín, způsob předání předmětu zakázky, přesná fakturační adresa zadavatele včetně IČO. Objednávka obsahuje i text k překladu. Na základě objednávky je stanovena cena, její výpočet a způsob platby.

Kupní cena, daňový doklad

Sjednanou kupní cenou produktu či služby (dále též jen „cena“) je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky. Prodávající není plátce DPH, cena uvedená na webových stránkách a ve shrnutí objednávky je tak konečná.
Při nákupu elektronických produktů a služeb nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.
Prodávající vystaví kupujícímu doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Faktura přijde kupujícímu e-mailem.

Způsob platby

Objednáním služby prostřednictvím e-mailu či objednávkového formuláře se zavazujete uhradit uvedenou částku na účet nejpozději do 7 dní od doručení zálohové faktury. Vaše objednávka se stává závaznou po zaplacení služby.
Platba je provedena bankovním převodem na korunový účet prodávajícího.
Úhrada za produkty a služby je provedena jednorázově, platby ve splátkách nejsou přijímány.
Platba za služby (Online výuka, Jazykový koučink online, Online konzultace, Maturita v pohodě, Speak with me) může být vrácena pouze v případě, nebyla-li realizace produktů a služeb zahájena.

Produkty – způsob dodání, dodací lhůta

Při koupi elektronických produktů či online kurzů vám bude po zaplacení poslán e-mail s odkazem, na kterém je možné otevřít a stáhnout produkty.
Zakoupené elektronické produkty vám budou dodány nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. Pokud vám nepřijde do 3 dnů e-mail s odkazem ke stažení produktů, zkontrolujte prosím spam nebo hromadnou poštu.
Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, hardwarové a softwarové vybavení umožňující čtení dokumentů ve formátu PDF.

Produkty a služby – odstoupení od smlouvy

V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny za objednávku ani do 7 dnů po době splatnosti, následujícím dnem po skončení této lhůty dojde k ukončení smluvního vztahu mezi námi a zaniká tak váš závazek uhradit cenu a závazek prodávajícího dodat vám produkt.

Produkty a služby – termíny a podmínky čerpání

Online výuka:
PACK 1 (10 lekcí) – službu je nutno vyčerpat do 12 týdnů od zaplacení
PACK 2 (20 lekcí) – službu je nutno vyčerpat do 22 týdnů od zaplacení
Jazykový koučink online:
PACK 1 (1 měsíc) – službu je nutno vyčerpat do 6 týdnů od zaplacení
PACK 2 (3 měsíce) – službu je nutno vyčerpat do 14 týdnů od zaplacení
PACK 3 (6 měsíců) – službu je nutno vyčerpat do 26 týdnů od zaplacení
Online konzultace:
Jednorázovou konzultaci je nutno vyčerpat do 2 týdnů od zaplacení. V případě přesahu časové dotace 60 minut prodávající vystavuje kupujícímu další fakturu se splatností 7 dnů. Při přesahu do 30 minut je za další hodinu účtováno 600,- Kč. Při přesahu 30 minut a více je účtováno 1200,- Kč.
Maturita v pohodě:
PACK 1 (5 lekcí) – službu je nutno vyčerpat do 7 týdnů od zaplacení
PACK 2 (10 lekcí) – službu je nutno vyčerpat do 12 týdnů od zaplacení
Speak with me:
PACK 1 (5 krátkých lekcí) – službu je nutno vyčerpat do 4 týdnů
PACK 2 (10 krátkých lekcí) – službu je nutno vyčerpat do 8 týdnů
Z domluvených termínů lekcí je možno se omluvit – v případě omluvy 24 hodin a více před plánovanou lekcí se lekce přesouvá na jiný termín, nejpozději však do konce doby uvedené pro čerpání balíčku.
Není-li dodržena lhůta 24 hodin před plánovanou lekcí, lekce je považována za realizovanou a není možné ji nahradit. Z vážných důvodů lze přistoupit při pozdní omluvě k zadání samostatné práce – lekce může být tímto způsobem realizována.
Omluvy je nutno oznámit písemně na info@evagaidadzi.cz.

Závěr

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.3.2022.